“Silver Day Normandy” 2019

Bëhuni pjesë e konferences, aktiviteteve të rrjetëzimit, si dhe takimeve B2B me palët e interesuara në eventin “Silver Day Normandy” 2019, në rajonin e Normandisë.

Kompanitë pjesëmarrëse në këtë event i përkasin sektorëve të: ushqimit, shëndetit, strehimit, teknologjisë së informacionit, kujdesit, turizmit, levizshmërisë etj. Pjesëmarrës në këtë event do të jenë gjithashtu: Organizatat publike, Organizatat shëndetësore, Qendrat spitalore.

Për më shumë informacion rreth eventit dhe pjesemarrjes vizitoni linkun: https://www.silverday-normandie.fr/

BACK TO NEWS