Pastiçeri “Marku”, përfitues i Fondit StartUp nga AIDA

Pastiçeri Marku ushtron aktivitetin që nga viti 2018 në Vaun e Dejës.
Ka përfituar nga fondi Start-Up i AIDA-s në vitin 2019 vlerën prej 500,000 lekë, e cila është përdorur për blerjen e pajisjeve të pastiçerisë, duke ndihmuar në rritjen e prodhimit për produktet që ofron.
Forum Diskutimi – Aksesi në Financë | Mbështetje për Produktet Shqiptare Zhvillohet aktiviteti “Ceremony of regional Winners of IDEA Challenge 2020”