AIDA vijon informimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nëpërmjet portalit “Akses në Financë”.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve vijon informimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme nëpërmjet portalit “Akses në Financë”.

Në portalin “Akses në Financë” mund të gjeni thirrjen më të re të publikuar: “Krijimi i rrjetit europian të impianteve pilote dhe hapësirave të testimit, duke përmirësuar aksesin e NMV-ve dhe StartUp-eve për t’u rritur”.

Për t’u njohur me thirrjen, kushtet e pranimit, masën e financimit dhe më shumë, vizitioni platformën në linkun:
https://aida-smefinance.gov.al/…/krijimi-i-rrjetit…

BACK TO NEWS