Publikohet broshura “FactSheet: Sektori i Manifakturës”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) ju fton të shfletoni broshurën më të re online “FactSheet: Sektori i Manifakturës” duke klikuar linkun: https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/publikime/582-sektori-i-manifaktures

Në këtë botim do të gjeni pasqyrën e Sektorit të Manifakturës në Shqipëri, incentivat e qeverisë dhe informacion mbi marrjen e statusit të Investitorit Strategjik në këtë sektor.

BACK TO NEWS