Shprehje interesi për partnerë tregtar nga kompania sllovene “GEOR PLUS d.o.o”

Shprehje interesi për partnerë tregtar nga kompania sllovene “GEOR PLUS d.o.o”
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), njofton se kompania sllovene “GEOR PLUS d.o.o”, ka shprehur interes në gjetjen e partnerëve shqiptar për tregtimin e produkteve të kompanisë.
Kompania “GEOR PLUS d.o.o”, është pjesë e tregut global që nga viti 1982 dhe ofron një gamë të gjerë prej 2 mijë produkte të ndryshme të përbëra nga plastika, druri dhe nga material i kombinuar plastikë-inoks-dru.
Ftohen të gjitha kompanitë shqiptare të interesuara për bashkëpunim dhe partneritet, të paraqesin interesin e tyre në adresën zyrtare: info@aida.gov.al.
Për më shumë informacion rreth kompanisë “GEOR PLUS d.o.o”, vizitoni faqen zyrtare: https://georplus.com/ , si edhe katalogun me produkte https://georplus.com/…/katalog%202018%20za%20splet.pdf.
BACK TO NEWS