Mirë se vini në Shqipëri!

Një shtëpi e vërtetë për biznesin tuaj

Slider

Arsyet qe duhet te Investoni

Një vend me të rinj të talentuar dhe me 300 ditë me diell, do të jetë receta juaj e suksesit.

Shërbime për NVM

Gjeni partnerin e duhur për biznesin tuaj!

Investitorët Thonë

U finalizua në fillim të muajit korrik nisja e punimeve në investimin e firmës Koreane Jugore Yura Corporation...

Yura Corporation,Aida, Albanian Investment Development Agency, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve

Yura Corporation

PSZ Albania GMBH operon në fushën e montimit të kabllove, elementëve drejtues dhe komponentëve elektronikë, elektromekanikë për sistemet...

PSZ Albania GMBH , Aida, Albanian Investment Development Agency, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve

PSZ Albania GMBH

Slider

Investitorët Thonë

BioBes është një kompani me vendndodhje në Sopez të Lushnjës që operon në fushën e prodhimit, grumbullimit, përpunimit...

BioBes, Aida, Albanian Investment Development Agency, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve

BioBes

Fito Njohuri

Fito njohuri, Aida

Raport mbi ndikimin e Covid…

Pas publikimit të Aktit Normativ Nr. 26 datë 10.06.2020, “Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit”, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit...

Më shumë

Raport mbi ndikimin e Covid…

Pyetësori "Ndikimi i Covid-19 mbi bizneset në Shqipëri" u implementua nëpërmjet kontributit të stafit të Departamentit të Investimeve në Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve...

Më shumë

Fito Njohuri

Fito njohuri, Aida

INOVACIONI DHE NVM SHQIPTARE

Aktiviteti i inovacionit përfshin të gjitha aktivitetet zhvillimore, financiare dhe tregtare, të ndërmarra nga një ndërmarrje, të cilat synojnë ose rezultojnë në një inovacion.
 Vrojtimi statistikor...

Më shumë

“Ndikimi i COVID-19 MBI BIZNESET”

Ky publikim është përgatitur nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve në Shqipëri. Opinionet dhe përfundimet e përfshira në këtë material nuk reflektojnë asnjë opinion apo...

Më shumë
 
Zgjidh të Vendit
Buy albanian, Bli shqip, Aida

#eduashqip është fushata më e re promovuese e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA), në mbështetje të bizneseve shqiptare dhe produkteve ‘Made in Albania’. Kjo nismë synon të krijojë një katalog sa më të plotë dhe gjithëpërfshirës.

Lexo më shumë

Akses në Financë
Buy albanian, Bli shqip, Aida

Platforma Akses në Financë është krijuar për t’u shërbyer Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme shqiptare, të cilat duan të zgjerojnë dhe investojnë në aktivitetin e tyre duke përfituar nga mundësitë financiare që tregu ofron, me grante, kredi apo nisma të tjera financuese.

Lexo më shumë

Shqipëria në Expo Dubai
Buy albanian, Bli shqip, Aida

Expo 2020 Dubai është një panair botëror, i cili do të mbahet në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, përgjatë periudhës 1 Tetor 2021 deri në 31 Mars 2022. Panairi do të mirëpresë 190 shtete pjesëmarrëse, si edhe miliona vizitorë nga e gjithë bota.

Lexo më shumë

Na Kontaktoni

Kontaktoni ne email

Na kontaktoni për t’u informuar se si mund të lehtësoni udhëtimin e investimeve tuaja.

Kontakto AIDA
Aida

Mësoni më shumë rreth Covid-19

Më shumë

Na Kontaktoni

Kontaktoni ne email

Na kontaktoni për t’u informuar se si mund të lehtësoni udhëtimin e investimeve tuaja.

Kontakto AIDA
Projekte ne nvm

Projekte në NVM

Lexo me shumë

Na Kontaktoni

Aida

Na kontaktoni për t’u informuar se si mund të lehtësoni udhëtimin e investimeve tuaja.

Kontakto AIDA