Slider

PSZ Albania GMBH

class="nodate"

PSZ Albania GMBH operon në fushën e montimit të kabllove, elementëve drejtues dhe komponentëve elektronikë, elektromekanikë për sistemet e ngrohjes, si dhe sistemeve inxhinierike mjekësore.
AIDA ka asistuar PSZ Albania GMBH që prej vizitës së parë në mars 2019. Tanimë kopmania është në prag të zgjerimit me një fabrikë të dytë saj të dytë në vend.
Zgjerimi konsiston në një riinvestim të planifikuar prej 1.5 milionë Euro nga ku do të hapen rreth 500 vende të reja pune në fabrikën e dytë dhe do të shtohen me 200 të punësuar në fabrikën e parë.
Kompania në muajin mars 2019 numëroi 285 të punësuar dhe qarkulloi një total prej 247.264.739 milion Lekë për vitin 2018.