“Albania Calls – A Country of Opportunities”, Broshura më e re e AIDA-s

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), ju fton të shfletoni broshurën më të re online “Albania Calls – A Country of Opportunities” duke klikuar linkun në vijim:

Link Pdf, Aida

Në këtë botim të ri të broshurës, do të gjeni arsyet kryesore për të investuar në Shqipëri bashkë me të dhëna mbi klimën e të bërit biznes në vendin tonë. Gjithashtu pjesë e borshurës janë incentivat mbi sektorët kryesorë të investimit në Shqipëri si energjia, turizmi, bujqësia, manifaktura, zonat e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik (TEDA) etj., të shoqëruara me pamje të pikave turistike në Shqipëri.

BACK TO NEWS