Panaire Kombëtare

Nr. Sektori Shteti Vendndodhja Emri i Panairit Data Linku /website
1 Sektori i ndërtimit Shqipëri Expocity Tiranë Panairit të Ndërtimit, Arkitekturës dhe Planifikimit Urban 2020 20-20 Shkurt 2020 https://expocity.al/SQ/construction-architecture-urban-planning-2020/#.Xhxr6n9KiM8
2 Sektori i bujqësisë Shqipëri Expocity Tiranë Agro Tech 13-14 Mars 2020 https://expocity.al/SQ/agro-tech-2020/#.Xhxr-n9KiM8
3 Sektori i turizmit Shqipëri Expocity Tiranë Panairi Ndërkombëtar i Turizmit në Tiranë 03 – 04 Prill 2020 https://expocity.al/SQ/english-international-tourism-fair-itf-tirana-2020/#.XhxsC39KiM8
4 Sektoret së bashku Shqipëri Tiranë Panairi Ndërkombëtar i Tiranës 21 – 24 Nëntor 2020 http://www.klikekspogroup.com/en/