Ftesë për të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM), të marrin pjesë në projektin “ConnectIT 2.0”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), fton të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM), të marrin pjesë në projektin “ConnectIT 2.0”, që nxit bashkëpunimin mes universiteteve dhe sektorit privat. Ky projekt është i mundësuar dhe mbështetur nga qeveria Gjermane nëpërmjet GIZ Shqipëri, programi ProSeed dhe EU4Innovation, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

“ConnectIT 2.0” do të ofrojë asistencë teknike për zgjidhje dixhitale e novatore që mund të përmirësojë proceset dhe produktet e biznesit të tyre.

Për të aplikuar, lutem klikoni linkun më poshtë: https://cosolve19.al/connectit-2-0-cikli-2/...

 

BACK TO NEWS